Cijene

Trajno Uklanjanje Dlačica t

potkoljenice 1.000,00 kn
natkoljenice 1.000,00 kn
noge cijele 1.800,00 kn
bikini zona 600,00 kn
trbušna linija 400,00 kn
pazusi 400,00 kn
ruke cijele 1.000,00 kn
ruke pola 700,00 kn
brada 300,00 kn
nausnice 200,00 kn
lice cijelo 700,00 kn
zulufi 400,00 kn
leđa gornji dio 700,00 kn
leđa donji dio 700,00 kn
ramena 600,00 kn
vrat 500,00 kn
prepone 600,00 kn
stražnjica 600,00 kn
Popust % na PAKETE i ako se radi više zona

potkoljenice 1.000,00 kn
natkoljenice 1.000,00 kn
noge cijele 1.800,00 kn
bikini zona 600,00 kn
trbušna linija 400,00 kn
pazusi 400,00 kn
ruke cijele 1.000,00 kn
ruke pola 700,00 kn
brada 300,00 kn
nausnice 200,00 kn
lice cijelo 700,00 kn
zulufi 400,00 kn
leđa gornji dio 700,00 kn
leđa donji dio 700,00 kn
ramena 600,00 kn
vrat 500,00 kn
prepone 600,00 kn
stražnjica 600,00 kn
Popust % na PAKETE i ako se radi više zona

potkoljenice 1.000,00 kn
natkoljenice 1.000,00 kn
noge cijele 1.800,00 kn
bikini zona 600,00 kn
trbušna linija 400,00 kn
pazusi 400,00 kn
ruke cijele 1.000,00 kn
ruke pola 700,00 kn
brada 300,00 kn
nausnice 200,00 kn
lice cijelo 700,00 kn
zulufi 400,00 kn
leđa gornji dio 700,00 kn
leđa donji dio 700,00 kn
ramena 600,00 kn
vrat 500,00 kn
prepone 600,00 kn
stražnjica 600,00 kn
Popust % na PAKETE i ako se radi više zona

potkoljenice 1.000,00 kn
natkoljenice 1.000,00 kn
noge cijele 1.800,00 kn
bikini zona 600,00 kn
trbušna linija 400,00 kn
pazusi 400,00 kn
ruke cijele 1.000,00 kn
ruke pola 700,00 kn
brada 300,00 kn
nausnice 200,00 kn
lice cijelo 700,00 kn
zulufi 400,00 kn
leđa gornji dio 700,00 kn
leđa donji dio 700,00 kn
ramena 600,00 kn
vrat 500,00 kn
prepone 600,00 kn
stražnjica 600,00 kn
Popust % na PAKETE i ako se radi više zona

Uklanjanje Kapilara t

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Uklanjanje Akni t

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Cijena je individualna i ovisi o problematici

Fotopomlađivanje - Antiaging t

700 kn

700 kn

700 kn

700 kn